leaf-power-of-three

Crop Protection

Ang aming mga makabagong crop protection products ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka na mapangalagaan ang kanilang kabuhayang galing sa pagsasaka. 

Protesyon para sa mga pananim.

Ang aming mga molecule at formulation ay nagtatampok ng mga katangian tulad ng mababang dose rate, paborableng toxicological profile at minimal na epekto sa kapaligiran. Tingnan ang aming mga pinakabagong active ingredients at ilan sa mga pinakanatatanging technologies sa aming portfolio.

2 Products Found

No products match your selections.

Please clear your filter selections and try again.

Pexalon® 106 SC
Insect Control

Insecticide

Maging Maagap. Maging Matibay. Maging Panatag.

Success™ Naturalyte
Insect Control

Insecticide

Tuluy-tuloy ang tagumpay!

Protection for Crops

Ang aming mga Crop Protection products ay binabawasan ang mga panganib at pinapataas ang kontrol ng magsasaka sa mga peste, damo at sakit.