Mga Produkto at Solusyon

Ang aming komprehensibo, balanse at iba't-ibang uri ng binhi at mga crop protection products ay nagbubunga ng mga magagandanng resulta.

Mas pinalawak na solusyon

Maaari na kaming maghatid sa inyo ng mas pinalawak na solusyon sa tulong ng pinagsasamang genetics, chemistry at precision agriculture. Tinutulungan namin ang mga magsasaka na paigtingin ang halaga ng kanilang pamumuhunan sa pamamagitan ng high-performing genetics at epektibong mga solusyong base sa agham na nagpapaganda ng ani at kalidad ng pananim.

farmer look away

Gagamitin kung saan at kailan ito pinakakailangan

Ang aming mga binhi at mga Crop Protection products ay nagpapataas ng ani, produktibidad at kita, at binabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng pagsuporta sa kontrol ng magsasaka sa kung saan at kailan ang isang produkto ay higit na mas kailangan. 

Seed Solutions

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kumbensyonal at bagong teknolohiya, naghahatid ang Corteva Agriscience™ ng mga solusyon upang tumulong na matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon na tumataas ang pangangailangan para sa mga binhing pang-agrikultura.

Alfalfa icon in white Alfalfa
Corn icon in white Corn/Maize
Sorghum icon in white Sorghum
Rice icon in white Rice
Soybeans icon in white Soybeans
Wheat icon in white Wheat

Protection for Crops

Ang aming mga Crop Protection products ay binabawasan ang mga panganib at pinapataas ang kontrol ng magsasaka sa mga peste, damo at sakit.

Corn icon in black Corn
Rice icon in black Rice
Mango icon in black Mango
Onion icon in black Onion
Cabbage icon in black Cabbage
Potato icon in black Potato