Novlect
New Launch

Novlect™
Weed Control

 • Herbicide

group

 • 4+1

PAGYAMANIN ANG KINABUKASAN

Bagong solusyon para sa mas mabisang pagkontrol ng iba't ibang klaseng damo na hindi kaya ng iba.

Features & Benefits

Fast Acting

Novlect

Mabilis ang aksyon sa pagkontrol ng iba't ibang klase ng damo

Broad Spectrum

Novlect

Epektibo sa iba't ibang klaseng damo kaya sulit at di kailangan ang paulit-ulit na pag-spray..

Bago at mas epektibo

Novlect

Bago ang active ingredient at may Cyhalofop kaya't mas mahusay laban sa damo na mahirap kontrolin.

Rainfast

Novlect

Mabilis ang aksyon kaya 1-2 oras pagkatapos mag-spray ay epektibo na kahit umulan.

Crops

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Weeds

 • Telebisyon (Echinochloa crus-galli)
 • Salay Maya (Leptochloa chinensis)
 • Trigu-trigohan (Ischaemum rugosum)
 • Sili-silihan (Sphenochlea zeylanica)
 • Payung-payong (Cyperus iria)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Florpyrauxifen-benzyl (Rinskor active) + Cyhalofop-butyl

 • Herbicide Group

  4+1

 • Packaging

  500mL, 1000 mL

novlect flyer of timing of application
novlect flyer of timing of application