Rainbow

Rainbow™
Weed Control

 • Herbicide

group

 • 2

MAPAPATINGIN KA SA GANDA!

Epektibo sa pagkontrol ng iba't ibang klaseng damo at talagang malamig sa palay.

Features & Benefits

Mabisa

Rainbow

 Epektibo sa mga damo na mahirap kontrolin kaya't sulit at di na kailangang mag-ulit ng spray

Systemic

Rainbow

Mabilis umatake mula sa ugat at katawan ng damo kaya't makakaasa sa kontrol

Malamig sa Palay

Rainbow

 Walang sunog kaya't malusog ang dahon ng palay

Crops

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Weeds

 • Telebisyon / Bayakibok / Marapagay  (Echinochloa crus-galli)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Penoxsulam

 • Herbicide Group

  2

 • Packaging

  500 mL

Rainbow Timing of Application
Rainbow Timing of Application
Rainbow Timing of Application
Rainbow Timing of Application