Topshot

Topshot™
Weed Control

 • Herbicide

group

 • 2+1

SULIT ITO!

Mas epektibo sa pagkontrol ng maraming klase ng damo at talagang malamig sa palay.

Features & Benefits

Mabisa

Topshot

 Epektibo sa mga damo na mahirap kontrolin kaya't sulit at di kailangan ang paulit--ulit na pag-spray

Systemic

Topshot

Mabilis umatake mula sa ugat at katawan ng damo kaya't makakaasa sa kontrol

Malamig sa Palay

Topshot

 Walang sunog kaya't malusog ang dahon ng palay

Crops

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Weeds

 • Salay Maya (Leptochloa chinensis)
 • Pulang Puwit (Echinochloa colona)
 • Payung-payong (Cyperus iria)
 • Trigu-trigohan (Ischaemum rugosum)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Penoxsulam + Cyhalafop-Butyl

 • Herbicide Group

  2+1

 • Packaging

  500 mL, 1000mL

Topshot Timing of Application
Topshot Timing of Application
Topshot Timing of Application
Topshot Timing of Application