farmer-and-corn-cob

Seeds

Ang bawat binhi ay may dalang pag-asa ng kasaganahan

Pioneer Hybrid Seeds

Ang Pioneer ay ang nangungunang developer at supplier ng mga makabagong binhi sa mundo, na nagbibigay ng mataas na kalidad ani sa mga magsasaka sa higit sa 90 bansa. Kasama sa layunin namin ay magbigay ng expert agronomic advice upang makatulong na mapataas ang pagiging produktibo at kakayahang kumita ng mga magsasaka. Kilalanin ang aming mga hybrid seeds na kaagapay ng mga magsasaka para mapabuti ang kanyang kabuhayan, pamilya at lipunan

Seed Solutions

By combining conventional and new technologies, Corteva delivers solutions to help meet the needs of a growing population whose demand for agricultural seeds increases.