PHB87

PHB87
Pioneer Rice Seeds

Features and Benefits

  • May long bold grain
  • Matibay sa BLB, BLS, Rice Blast
  • Mas mataas ang ani at kita

MAS DATING, MAY ASENSO!

For orders and inquiries,

Inquire now
PHB87
PHB87
rice planting guide
rice planting guide