Pexalon

Pexalon™
Insect Control

 • Insecticide

group

 • 4E

MAGING MAAGAP. MAGING MATIBAY. MAGING PANATAG.

Ang Pexalon ay mas mabilis at mabisan solusyon laban sa Brown Plant Hopper (BPH) o hanip.

Features & Benefits

Mabilis

pexalon

Kontrolado ang BPH at GLH sa unang senyales ng pangangain kaya´t wala na itong magagawang pinsala. 

Mahabang Proteksyon

pexalon

Tumatagal ng hanggang 21 na araw ang bisa kaya siguradong mapupuksa ang hoppers (BPH at GLH).

Unique Mode of Action

pexalon

Bago ang mode of action (IRAC Group 4E) kaya't mahusay laban sa BPH at GLH na hindi na kayang kontrolin ng ibang insectiside.

One Time Application

pexalon

Isang aplikasyon lamang sa kada season kaya't madali at sulit gamitin

Crops

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Insects

 • Berdeng Ngusong Kabayo (Nephotettix virescens)
 • Ngusong Kabayo (Nilaparvata lugens)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Triflumezopyrim (Pyraxalt active)

 • Herbicide Group

  4E

 • Packaging

  100 mL

Pexalon Timing of application
Pexalon Timing of application
Pexalon Timing of application
Pexalon Timing of application