Novlect "Pagyamanin ang Kinabukasan"

Exalt Insecticide

"Panatag ka" sa Pexalon

Crop Protection Product Finder

Kilalanin ang aming mga makabago at mahusay na crop protection products.

Mas magaling na mga solusyon

Ang Corteva Agriscience, bilang ka-partner ng mga magsasaka sa pagpapaganda ng kanilang kabuhayan, ay may magagaling na hybrid seeds at mga epektibong crop protection products na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga magsasaka, merkado at lipunan.

Extreme closeup of sunflower

Crop Protection

Ang aming mga makabagong crop protection products ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka na mapangalagaan ang kanilang kabuhayang galing sa pagsasaka.  Ang aming mga molecule at formulation ay nagtatampok ng mga katangian tulad ng mababang dose rate, paborableng epekto sa kapaligiran at minimal na toxicological profile. Tingnan ang aming mga pinakabagong active ingredients at ilan sa mga pinakanatatanging technologies sa aming portfolio.

Learn More
Man examines crop with tablet in corn field

Seeds

Ang bawat binhi ay may dalang pag-asa ng kasaganahan. Ang Pioneer ay ang nangungunang developer at supplier ng mga makabagong binhi sa mundo, na nagbibigay ng mataas na kalidad ani sa mga magsasaka sa higit sa 90 bansa. Kasama sa layunin namin ay magbigay agronomic expert advice upang makatulong na mapataas ang pagiging produktibo at kakayahang kumita ng mga magsasaka. Kilalanin ang aming mga hybrid seeds na kaagapay ng mga magsasaka para mapabuti ang kanyang kabuhayan, pamilya at lipunan

Learn More

Ang Ating Pamana ay Ang Ating Kinabukasan: Paglilinang ng Lupa

Naiba na at mas malaki na ngayon ang mga pangangailangan sa ating mga magsasaka. Kaya mula noon at lalung higit ngayon, nakatuon ang aming mga innovation sa agrikultura