Novlect™ 120 NeoEC™ Herbicide

Exalt™ Insecticide

Pioneer Corn Seeds

Other Crop Protection Products

Kilalanin ang aming mga makabago at mahusay na produkto

Mas magaling na mga solusyon

Ang Corteva Agriscience™, bilang ka-partner ng mga magsasaka sa pagpapaganda ng kanilang kabuhayan, ay may mga epektibong crop protection products at magagaling na hybrid seeds na tumutugon sa mga pangangailangan ngayon ng mga magsasaka, merkado at lipunan.

Crop Protection

Ang aming mga makabagong crop protection products ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka na mapangalagaan ang kanilang kabuhayang galing sa pagsasaka.  Ang aming mga molecules at formulations ay merong mga katangian tulad ng pagiging mabisa kahit mababa ang dose rate, may paborableng toxicological profile at minimal na epekto sa kapaligiran at kaibigang kulisap.
Tingnan ang aming mga pinakabagong active ingredients at ilan sa mga pinakanatatanging technologies sa aming portfolio.

Learn More
farmer-and-corn-cob

Seeds

Ang bawat binhi ay may dalang pag-asa ng kasaganahan. Ang Pioneer® ay ang nangungunang developer at supplier ng mga makabagong binhi sa mundo, na nagbibigay ng mataas na kalidad ani sa mga magsasaka sa higit sa 90 bansa. Kasama sa layunin namin ay magbigay agronomic expert advice upang makatulong na mapataas ang pagiging produktibo at kakayahang kumita ng mga magsasaka. Kilalanin ang aming mga hybrid seeds na kaagapay ng mga magsasaka para mapabuti ang kanyang kabuhayan, pamilya at lipunan.

Learn More

Ang Ating Heritage ay Ang Ating Kinabukasan: Ang Lupa

Naiba na at mas malaki na ngayon ang mga pangangailangan sa ating mga magsasaka. Kaya mula noon at lalung higit ngayon, nakatuon ang aming mga innovation sa agrikultura