Novlect

Novlect™ 120 NeoEC™
Weed Control

 • Herbicide

group

 • 4+1

PAGYAMANIN ANG KINABUKASAN

Bagong solusyon para sa mas mabisang pagkontrol ng iba't ibang klaseng damo na hindi kaya ng iba.

Features & Benefits

Bakit Novlect™ ang dapat gamitin sa palayan

Broad Spectrum

Novlect

Epektibo sa iba't ibang klaseng damo kaya sulit at di kailangan ang paulit-ulit na pag-spray..

Fast Acting

Novlect

Mabilis umaksyon kaya kita agad ang epekto sa broadleaves at sedges sa loob ng 3-4 na araw pagktapos mag-spray

 

Rainfast

Novlect

Mabilis ang aksyon kaya 1-2 oras pagkatapos ma-spray ay talab na kahit umulan.

Bago at mas epektibo

Novlect

Bago ang active ingredient (Rinskor Active) kaya't mas mahusay laban sa mga damo na mahirap kontrolin.

Crops

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Weeds

 • Telebisyon / Pulang-pwet (Echinochloa crusgalli)
 • Salay Maya (Leptochloa chinensis)
 • Trigu-trigohan (Ischaemum rugosum)
 • Sili-silihan / Burat-aso (Sphenochlea zeylanica)
 • Payung-payong (Cyperus iria)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Florpyrauxifen-benzyl (Rinskor active) + Cyhalofop-butyl

 • Herbicide Group

  4+1

 • Packaging

  1000 mL

novlect flyer of timing of application
novlect flyer of timing of application