Exalt

Exalt™ 60 SC
Insect Control

 • Insecticide

group

 • 5

MAS MALIWANAG ANG BUKAS!

Ang Exalt™ 60 SC ay mabilis at mas mabisang solusyon laban sa mga sumusunod:

 •     Thrips sa mangga
 •     DBM (Diamond Back Moth) sa repolyo
 •     Eggplant Fruit and Shoot Borer (EFSB) at cutworm sa talong
 •     Uod mula 3-4 na leaf stage ng sibuyas
 •     Fall Army Worm (FAW) sa mais        

Features & Benefits

Bakit Exalt™ ang dapat gamitin sa taniman ng mais, mga prutas at gulay

Mabilis

Exalt

Kontrolado ang thrips at mga uod mula sa unang senyales ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahabang Proteksyon

Mahabang Proteksyon

Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba kaya't makatitipid sa oras at gastos. 

Hanggang 7 araw na bisa para sa repolyo, talong at sibuyas

May 7-10 araw na bisa para sa mangga

May 10-14 araw na bisa para sa mais

 

Green Label

Exalt

Green label, may low residue at short PHI kaya't banayad sa kapaligiran at sa spray man.

*kapag ginamit ayon sa rekomendasyon sa label

 

Bago at mas epektibo

Exalt

Kakaiba ang mode of action (IRAC Group 5), kaya't mahusay laban sa uod na hindi na kayang kontrolin ng ibang insecticide.

Crops

Cabbage

Cabbage (Brassica oleracea)

Corn

Corn

Eggplant

Eggplant (Solanum melongena)

Mango

Mango (Mangifera indica)

Onion

Onion (Allium cepa)

Target Insects

 • Thrips (Scirthothrips dorsalis)
 • DBM or Diamond Back Moth (Plutella xylostella
 • EFSB or Eggplant Fruit and Shoot Borer (Leucinodes orbonalis)
 • Leafminer (Loriomyza spp)
 • Fall Army Worm o FAW (Spodoptera frugiperda)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Spinetoram (Jemvelva™ active)

 • Insecticide Group

  2

 • Packaging

  250mL, 1000mL

Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Mango Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Cabbage Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Eggplant Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Onion Timing of Application
Exalt Corn Timing of Application
Exalt Corn Timing of Application
Exalt Corn Timing of Application
Exalt Corn Timing of Application