Acanto

Acanto® 250 SC
Disease Control

 • Fungicide

group

 • 11

KITA ANG GANDA!

Sa Acanto™ 250 SC, mas maberde at mas mabulas ang palay dahil protektado mula sa rice blast o neck rot at dirty panicle. 

Sa mangga, makinis ang bunga dahil protektado mula sa anthracnose

Features & Benefits (Rice)

Bakit ACANTO® ang dapat gamitin sa palayan

Pinagbubuti ang paggamit ng Nitrogen

Acanto

Kaya't mas maberde at malusog ang palay

Nanunuot sa dahon

Acanto

Protektado ang buong halaman pati ang bagong usbong na dahon

Pinipigilan ang pagkalat ng sanhi ng sakit

Acanto

Maasahang proteksyon na makikita sa ganda ng palay

Features & Benefits (Mango)

Bakit Acanto® ang dapat gamitin sa manggahan

Mabilis manuot sa halaman

Mabilis manuot sa halaman

Protektado ang buong halaman dahil sa magandang distribusyon ng proteksyon ng Acanto®

May magandang distribution properties

May magandang distribution properties

Protektado ang buong halaman pati ang bagong usbong na dahon dahil sa translaminar action

Tripleng aksyon

Tripleng aksyon

May preventive, curative at anti-sporulant activity

Crops

Mango

Mango (Mangifera indica)

Rice

Rice (Oryza sativa)

Target Diseases

 • Rice Blast or Neck Rot (Magnaporthe oryzae)
 • Dirty Panicle (Complex of Fungal Pathogens)
 • Mango Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides var minor)

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Picoxystrobin

 • Fungicide Group

  11

 • Packaging

  500 mL

Acanto timing of application
Timing of Application (Rice)
Acanto timing of application
Timing of Application (Rice)
Acanto timing of application
Timing of Application (Mango)
Acanto timing of application
Timing of Application (Mango)