Pioneer Corn Seeds
P3530PW
MAIS NG WAIS

Features and Benefits

Bakit pinipili ng wais ang P3530PW?

Mataas ang recovery

P3530PW

Mabigat pa rin matapos i-thresher at ibilad

Mas maagang anihin

P3530PW

Mas mabilis ang balik ng kita

Bagong Powercore Technology

P3530PW

Dagdag proteksyon laban sa mga mapaminsalang peste

For orders and inquiries,

Inquire now

Technical Specifications

Potensyal na ani

13MT. / Ha. (13,000 Kilos)

Kailan maaani

105-110 DAP

Angkop na lugar

Buong Luzon at Visayas at mababang lugar ng Mindanao

Spacing

70 x 19cm  / 60 x 22cm