Pioneer Corn Seeds
P3582YHR
PALABAN SA ANIHAN

Features and Benefits

Bakit palaban sa anihan ang P3582YHR?

Palaban sa laki ng bunga at butil

P3582YHR

Mataas ang ani

18-20 kernel rows

P3582YHR

Siksik ang butil kaya lamang sa timbang

Protektado ng Intrasect

P3582YHR

Iwas FAW sa YHR

For orders and inquiries,

Inquire now

Technical Specifications

Potensyal na ani

14MT. / Ha. (14,000 Kilos)

Kailan maaani

116-120 DAP

Angkop na lugar

Buong Luzon at Visayas

Spacing

70 x 20cm  / 60 x 22cm

corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds