farmer-and-corn-cob

Seeds

Ang bawat binhi ay may dalang pag-asa ng kasaganahan

Pioneer Hybrid Seeds

Ang Pioneer ay ang nangungunang developer at supplier ng mga makabagong binhi sa mundo, na nagbibigay ng mataas na kalidad ani sa mga magsasaka sa higit sa 90 bansa. Kasama sa layunin namin ay magbigay ng expert agronomic advice upang makatulong na mapataas ang pagiging produktibo at kakayahang kumita ng mga magsasaka. Kilalanin ang aming mga hybrid seeds na kaagapay ng mga magsasaka para mapabuti ang kanyang kabuhayan, pamilya at lipunan

Seeds Solutions

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kumbensyonal at bagong teknolohiya, naghahatid ang Corteva Agriscience™ ng mga solusyon upang tumulong na matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon na tumataas ang pangangailangan para sa mga binhing pang-agrikultura.