Pioneer Corn Seeds
P3585YHR
SA ANIHAN, IKAW ANG #1!

Features and Benefits

Bakit #1 sa anihan ang P3585YHR?

Malaki ang bunga at butil

P3585YHR

Kaya mas mataas ang ani

Umaabot hanggang 85% ang Shelling Recovery

P3585YHR

Mabigat ang timbang

Protektado ng Intrasect

P3585YHR

Iwas FAW sa YHR

For orders and inquiries,

Inquire now

Technical Specifications

Potensyal na ani

14 MT. / Ha. (14,000 Kilos)

Kailan maaani

110-115 DAP

Angkop na lugar

Buong Luzon, Visayas at mababang lugar ng Mindanao

Spacing

70 x 20cm / 60 x 20cm

corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds