Mga Produkto at Solusyon

Ang aming komprehensibo, balanse at iba't-ibang uri ng binhi at mga crop protection products ay nagbubunga ng mga magagandanng resulta.

Mas pinalawak na solusyon

crop protection

Maaari na kaming maghatid sa inyo ng mas pinalawak na solusyon sa tulong ng pinagsasamang genetics, chemistry at precision agriculture. Tinutulungan namin ang mga magsasaka na paigtingin ang halaga ng kanilang pamumuhunan sa pamamagitan ng high-performing genetics at epektibong mga solusyong base sa agham na nagpapaganda ng ani at kalidad ng pananim.

Produkto para sa iba't-ibang uri ng pananim

Corn

Mga pangmalakasang corn varieties na nagbibigay ng mataas na ani

Learn more

Rice

Mga rice varieties na mas pinipili ng traders

Learn more

Fruits & Vegetables

Mga Crop Protection products na nagbibigay proteksyon sa mga tanim na gulay at prutas laban sa mga peste

Learn more

Gagamitin kung saan at kailan ito pinakakailangan

Ang aming mga binhi at mga Crop Protection products ay nagpapataas ng ani, produktibidad at kita, at binabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng pagsuporta sa kontrol ng magsasaka sa kung saan at kailan ang isang produkto ay higit na mas kailangan.