Pioneer Corn Seeds
P3582PW
PANGMALAKASAN SA MAISAN

Features and Benefits

Bakit pangmalakasan sa maisan ang P3582PW?

Palaban sa laki ng bunga at butil

P3582PW

Mataas ang ani

18-20 kernel rows

P3582PW

Siksik ang butil kaya lamang sa timbang

Bagong Powercore Technology

P3582PW

Dagdag proteksyon laban sa mga mapaminsalang peste

For orders and inquiries,

Inquire now

Technical Specifications

Potensyal na ani

14MT. / Ha. (14,000 Kilos)

Kailan maaani

116-120 DAP

Angkop na lugar

Buong Luzon, Visayas at mababang lugar ng Mindanao

Spacing

70 x 20cm  / 60 x 22cm