Pioneer Corn Seeds
P3530YHR
MAIS NG WAIS

Features and Benefits

Bakit pinipili ng wais ang P3530YHR?

Mataas ang recovery

P3530YHR

Mabigat pa rin matapos i-thresher at ibilad

Mas maagang anihin

P3530YHR

Mas mabilis ang balik ng kita

Protektado ng Intrasect

P3530YHR

Iwas FAW sa YHR

For orders and inquiries,

Inquire now

Technical Specifications

Potensyal na ani

13MT. / Ha. (13,000 Kilos)

Kailan maaani

105-110 DAP

Angkop na lugar

Buong Luzon at Visayas at mababang lugar ng Mindanao

Spacing

70 x 19cm  / 60 x 22cm

corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
corn planting guide
Gabay sa Pagtatanim ng Pioneer Hybrid Corn Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds
Types of Corn Hybrid Seeds