Feature Story •  2022-10-12

Hindi Biro Ang Pagsasaka

Something went wrong. Please try again later...
farmer spraying the rice field with herbicide  

Sir Sir Adriano Santos ng Aliaga, Nueva Ecija ay na-engage na sa pagsasaka simula nang bata pa lamang siya. Siya ang pinakamatandang magsasaka na naiwan sa kanila. Tinutulungan nya ang kanyang tatay sa pagsasaka.

Nagsimula siya sa traditional variety na kung saan minsan lang mag ani ang isang magsasaka. Noong panahon na yon, kakaunti pa ang mga tao sa Pilipinas, kung kaya’t sumasapat ang ani sa isang taon.

Sila, kasama ang iba pang rice farmers sa kanilang lugar ay kumukuha ng pinanggagastos sa pang araw araw nilang pamumuhay mula sa pagsasaka.

“Hindi biro ang pagsasaka” ani ya.

Sa panahon ngayon, ang dapat maisakatuparan para sa kanya ay ang masugpo ang mga damo. Dahil ang damo ang pangunahing kalaban ng mga palay. Kung walang kakumpetensiya ang mga palay, nakasisigurong aani ng maganda!

Si Sir Adriano ay nakasubok na ng mga produktong pamatay damo at sa kanyang karanasan, ang Accept Herbicide ang pinakalatest na nagtataglay ng magandang bisa. Mula sa buto na tumubo na at sa tutubo man, napatay pa rin. “Two birds in one shot” dagdag pa niya.

Sinabihan nya ang kanyang mga kapwa magsasaka na pataasin nila ang kanilang ani, paunlarin ang pagsasaka sa pagsunod sa mga dalubhasa sa mga tamang tagubilin at siguradong mkakamit ang tagumpay.

Dugtong pa nya, sa sumandaling gamitan ng Accept ang palayan, Wala nang ibang iisipin pa!

“Matulog ka ng mahimbing, ang palay mo, paglabas mo kinabukasan, Panatag ka!” – Sir Adriano.