Feature Story •  2022-10-12

Problema Sa Mga Hanip

Something went wrong. Please try again later...
farmer spraying the rice field with herbicide  

Si Ferdinand Yango ay tubong Poblacion, General Natividad, Nueva Ecija. Sa kasalukyan, ang kanyang lupang sakahan at nasa 12 hectares. Madalas siyang nagtatanong sa mga technician ng Corteva Agriscience ng mga tungkol sa iba’t- ibang insekto na sumasakay sa kanyang palayan. Isinasangguni nya ang mga problema lalo’t patungkol sa mga hanip, dahil sa ganitong uri ng insekto bumagsak ang ani nila noon. Hindi pa sila gumagamit ng Pexalon insecticide noon.

Sa dapat na 180 kaban kada anihan, umaani lamang sila ng 80-90 kaban. Makikita talaga ang palayan na bagsak sa hanip. Ang kanilang ginagawa dati ay ginagamitan nila ng kung anu-anong insecticide na may halo ng bleach. Sa kanyang karanasan, dahil may bunga na, hindi na napapaalis pa ang mga hanip.

Inudyok ni sir Ferdinand ang kanyang sarili at mga kasamahang magsasaka na bumili at gumamit ng Pexalon Insecticide. “Napprove naming talaga ang galing ng Corteva!” ani ya. Regular niya raw itong gagamitin.

Maraming farmers ang gumagamit ng Pexalon sa Nueva Ecija at naniniwala si Sir Ferdinand na mapapaunlad ang pagsasaka sa Pilipinas.